Mediacja jako droga rozwiązywania sporów

Mediacja jako droga rozwiązywania sporów

27-03-2016
W ostatnich dniach ukazała się publikacja autorstwa adw. dr Anety Mendrek pt. Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda (w:) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego pod red. B. Gneli, K. Michałowskiej, C.H. Beck, Warszawa 2015.