Mediator dr Aneta Mendrek

Polubowne rozwiązanie sporu, w drodze wypracowanego przez strony porozumienia, jest lepsze od narzucanego stronom rozstrzygnięcia sądu. Pozwala zachować stronom kontrolę oraz uniknąć kosztów materialnych i niematerialnych (m.in. nakład czasu, napięcia emocjonalne) związanych z postępowaniem sądowym. Nie w każdej sprawie zawarcie ugody, również z przyczyn prawnych, jest możliwe. W tych sprawach, w których jest to dopuszczalne, możliwym jest podjęcie przez strony mediacji.

Dr Aneta Mendrek, jako stały mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA, może służyć pomocą w rozwiązaniu sporu właśnie na drodze mediacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani powierzeniem prowadzenia mediacji, zapraszamy do kontaktu.