Honorarium


Każda sprawa jest inna i każda wymaga indywidualnego podejścia, dlatego honorarium jest ustalane z Klientem z uwzględnieniem zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy adwokata.

Aby sprostać oczekiwaniom Klientów, Kancelaria stosuje elastyczne formy rozliczeń.

W przypadku jednorazowych zleceń, honorarium może zostać ustalone m.in. w określonej z góry kwocie lub według stawki godzinowej. 

W przypadku stałej obsługi prawnej, zastosowanie mogą znaleźć następujące formy rozliczeń:

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzeń za czynności adwokackie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.).